BVS Constructiebesprekingen

  • Ben jij allen als ondernemer?
  • Moet jij alle beslissingen zelf nemen?
  • Doe jij ALLES zelf?

Business Value Support biedt jou een klankbord. Tijdens 10 gesprekken per jaar verbeter jij je ondernemersvaardigheden. Je werkt aan de strategie van je bedrijf en krijgt een succesvolle onderneming.

Onderwerpen die we o.a. behandelen zijn:

  • Dromen, kansen en belemmeringen, sterke en zwakke punten.
  • Doelstellingen.
  • Strategische beslissingen.
  • Actieplannen.

Voordat we met constructiebesprekingen gaan beginnen is het goed om eerst jouw vraag helder te  formuleren. Dat doen we tijdens een verhelderingsgesprek.

Klik op de button hieronder. Je krijgt dan en formulier. Vul het in en stuur het op. Ik maak dan zo snel mogelijk een afspraak met je.

ik wil graag eenVERHELDERINGSGESPREK